Kompjuterska edukacija - Microsoft Access Database I & II

 

 

  Savremeno poslovanje na bilo kom nivou se ne može ni zamisliti bez kompjuterizovanih i dobro organizovanih baza podataka, a naravno ni bez ljudi koji bi to sve smislili i održavali. Access database I će Vas načiti svemu o bazama podataka kroz teorijska predavanja, a zatim ćete kroz praksu i uz pomoć Access-a naučiti kako da samostalno projektujete administrirate sopstvene baze podataka. Na Access-u II Vas očekuje rešavanje ozbiljnijih problema uz savladavanje programiranja u Visual Basic-u...

 

Prijava (tel. 011 334 57 52)

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright ©2019. MasterClass