Kompjuterska edukacija - Microsoft Excel

 

 

  Najcenjeniji program iz familije Office, predstavlja nezamenljiv alat u preduzećima, uz pomoć njega sa lakoćom se vode sve vrste evidencija, kreiraju obrasci, profakture i izveštaji, uz automatizovane računske operacije i sve vrste grafikona.

 

Prijava (tel. 011 334 57 52)

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright ©2019. MasterClass