Kompjuterska edukacija - Linux

 

 

  Savladavanje korišćenja ovog (besplatnog) operativnog sistema izuzetnih komparativnih mogućnosti u odnosu na druge operativne sisteme. Instalacija, organizacija ext2/ext3 fajl sistema, osnovna podešavanja, osnove umrežavanja sa povezivanjem klijenata, kompajliranje kernela i aplikativnog softvera, rad sa korisnicima, konfigurisanje X servera, KDE i Gnome window manager-i... Kurs za primenu LINUX-a u radu i sa serverima i sa klijentima traje 40 školskih časova.

  Linux Server Administracija je program obuke namenjen budućim sistem administratorima. Traje 80 školskih časova i obuhvata: intorijat Linux-a, instalaciju, fajlsistem ext2/ext3, osnovne komande UNIX-a, dodavanje i brisanje korisnika, arhiviranje i dearhiviranje, X Windows, kernel, principe boot-ovanja (LILO, GRUB), kompajliranje kernela, kompajliranje aplikativnog softvera, osnove umrežavanja i konfiguracija, povezivanje sa Windows klijentima, deljenje štampača i fajlova (SAMBA), povezivanje sa UNIX klijentima NFS, DNS Server BND, WEB Server (APACHE), PROXY Server (SQUID), MAIL Server (Sendmail i Postfix), Firewall, korišćenje konfiguracionih programa Webmin i Linuxconfig, FTP Server, Telnet Server, održavanje sistema.

 

Prijava (tel. 011 334 57 52)

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright ©2019. MasterClass