Ostale usluge i programi

 


USLUGE KOMPJUTERSKOG CENTRA MASTER:CLASS U OBLASTI INFORMACIONIH SISTEMA

  Profesionalna izrada Web prezentacija prema zahtevima komintenata. Upload, update, održavanje prezentacija, kao i instalacija i održavanje Web servera.

  Administracija lokalne mreže (obuhvata poslove redovnog održavanja mreže, kako servera tako i klijenata, operacije nad korisničkom bazom, proširivanje funkcija servera i klijenata u skladu sa postojećom softverskom infrastrukturom).

  Instalacija Intranet servera (instalacija i puštanje u rad Intranet servera, bazična administracija i instaliranje klijent kompjutera, obuka administratora za rad sa servisima: file, print, mail, Web server).

  Instalacija klijenta (instalacija klijenta u mreži, nezavisno od obima).

  Instalacija servera (instalacija i puštanje u rad sa osnovnim podešavanjem: korisnici, fajlovi, štampači u skladu sa postojećim projektom).

  Instalacija softvera i podešavanje.

  Rad na mreži (hardware ili software).

  WEB I GRAFIČKI DIZAJN od ideje do realizacije (po potrebi i zahtevu poučioca)

 

OSTALI PROGRAMI MASTER:CLASS-A

  PRIPREMA UČENIKA OSMIH RAZREDA ZA POLAGANJE MALE MATURE I UPIS U SREDNJE STRUČNE ŠKOLE I GIMNAZIJE

  • Nastava samo subotom i nedeljom
  • Nastavni fond: 200 školskih časova
  • Po 3 simulaciona testa iz svih 7 predmeta (srpski, matematika, biologija, istorija, geografija, fizika i hemija), besplatne konsultacije
  • Mogućnost izbora termina, rad u manjim grupama
  • Višegodišnje iskustvo, dosadašnja uspešnost: 97%
  • Plaćanje u više mesečnih rata
  • POČETAK: 26. JANUAR 2019./ ZAVRŠETAK: 16. JUNI 2019..
INFO: 334 57 52 (10-18h)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright (C)2018. MasterClass