Kompjuterska edukacija - Windows Klijent i Server Administracija

 

 

  Kurs Windows Server Administracija je namenjen budućim sistem administratorima za Windows 2000 Server OS. Traje 80 školskih časova i obuhvata: instalaciju, NTFS fajl sistem, Unattendent instalaciju, Recovery Console, administrator mod, rad sa korisnicima, instaliranje softvera i prava pristupa, DNS, Active Directories i IIS.

  Software First Aid je namenjen tehničarima zaduženim za održavanje aplikativnog softvera. Traje 32 školska časa i obuhvata: BIOS, particionisanje diska, pravljenje imidža diska i particija, instalaciju Windows 2000 Pro, XP Pro, detekciju i otklanjanje hardverskih problema, instalaciju drajvera, instalaciju softvera, instalaciju hardvera (osnovni delovi kompjutera), povezivanje u mrežu (Workgroup), Proxy pod Windows operativnim sistemom, deljenje fajlova, deljenje štampača, rešavanje problema u radu sa mrežom, virus i antivirus programi, klijente za mail, snimanje CD medija, Backup i higijenu diska.

 

Prijava (tel. 011 334 57 52)

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright ©2019. MasterClass