Kompjuterska edukacija - Microsoft WindowsXP/Microsoft Word/Internet

 

 

  Osnovni kurs koji je namenjen svim kategorijama polaznika za sticanje baznog znanja neophodnog za bilo koji rad uz personalni računar. Obuhvata upoznavanje osnova rada na računaru kroz operativni sistem Windows, što polazniku omogućava da, nakon završenog kursa, samostalno koristi računar i lakše savlada buduće kompjuterske programe, koje će neposredno primenjivati na svom radnom mestu. U nastavku kursa obrađuje se, uz mnoštvo praktičnih primera, Word - program za unos i detaljnu obradu i uređenje teksta. Po završetku polaznik će moći samostalno da unese i kompletno obradi tekst, zatim da po potrebi ubaci sliku/crtež/ grafikon ili kreira tabelu, kao i da tako sređen tekst odštampa ili pošalje faksom/mailom. Treći segment kursa (INTERNET) predstavlja savladavanje alata za elektronsku komunikaciju, što omogućuje polazniku dobijanje neograničenog broja informacija kroz globalnu računarsku mrežu, komunikaciju putem elektronske pošte i prikupljanje novih programa (Download). Uspešno savladavanje materije na ovom kursu minimum je potrebnog znanja polaznika za eventualno pohađanje specijalističkih kurseva. Kurs traje 48 školskih časova!

 

Prijava (tel. 011 334 57 52)

 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Copyright ©2019. MasterClass